ROLFHALLEN, Ørbækvej 878 A, 5863 Ferritslev, e-mail: kontakt@rolfhallen.dk, Tlf. 65 98 12 34

Lejebetingelser selskabslokaler og hal

 

I lejen er indbefattet forbrug af el, vand og varme, medens alle andre udgifter i forbindelse med arrangementet er Rolfhallen uvedkommende.

Lejeren er ansvarlig for, at hallens ordensregler overholdes ( se hallens hjemmeside www.Rolfhallen.dk) og er pligtig til at aflevere lokalerne i samme stand som ved modtagelsen og hæfter for beskadigelser på bygning og inventar i tidsrummet for benyttelsen.

Ved reservation af selskabslokalerne (indgåelse af lejekontrakt) betales et depositum på kr. 1000,-  (2500,- for hallen) beløbet bedes overført til hallens konto 0828-0000548081, opgiv venligst kontrakt nr. som reference, senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Depositum tilbagebetales når det lejede afleveres i godkendt stand.

 Ved arrangementer i hallen er lejer forpligtiget til at indhente tilladelse fra brandmyndighederne.

 Oplys bankkontonr. til tilbagebetaling af depositum reg.nr. via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ved annullering af lejekontrakt mindre end 4 måneder før lejetidspunktet beregnes kr. 500,- af depositum til administrationsomkostninger. Ved annullering mindre end 2 måneder før lejetidspunktet, tilbagebetales ingen del af depositum.

Den fulde leje bedes betalt via overførsel til hallens bankkonto nr. (se ovenfor) senest 30 dage før lejetidspunktet.

 
Lejekontrakten anses ikke for at være indgået før den er underskrevet og depositum er betalt. I modsat fald betragtes lejeaftalen som annulleret. Aftaler, der ikke er påført kontrakten har ingen gyldighed.